Mimio View™ sənəd kamerası sizə lazım olan materialları – mətn, şəkil, eyni zamanda hərəkətli obyektləri foto və video formatında çəkərək təsviri dərhal lövhəyə ötürür.

Müəllimlər MimioStudio™ proqramında interaktiv dərslər və ya tapşırıqlar hazırlayaraq, bunları geniş şəkildə şagirdlərə nümayiş etdirirlər. Bu cür interaktiv üsulla tədris olunan dərslər şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır və daha asan mənimsənilir.

Mimio İnteraktiv Proyektor ™ - təhsil üçün hazırlanmış ultra fokuslu proyektor tavana deyil, divara lövhənin üzərindən quraşdırılır. Lövhəyə kölgə salmaq imkanı minimuma qədər azalır. "Dual touch" - iki qələmin toxunmasını dəstəkləyir.

MimioTeach™ ilə dərsinizi daha effektiv keçə bilərsiniz. Mimio sizə asanlıqla rəngli qrafik, fiqur və diaqramlar çəkmək, təsvirin miqyasını dəyişmək, qalereyada olan materiallardan geniş şəkildə istifadə etmək kimi imkanlar yaradır.

Nəyə görə Mimio?

· İstifadəsi olduqca asandır

· Hər növ hamar səthi bir anda interaktiv lövhəyə çevirir

· Çox yüngüldür (0.5kq) və çox kiçikdir (24sm)
· Kompyuterlə simsiz rabitə imkanı

· Yarada biləcəyiniz interaktiv lövhənin maksimum ölçüsü 122x244 sm.

· Daha böyük lövhə əldə etmək üçün bir neçə aparatdan birgə istifadə imkanı

· Rahat və çoxfunksiyalı proqram təminatı. Bütün aktual video və audio formatların dəstəklənməsi

· Proyektor və kompyutersiz adi marker lövhəsində 10 saat ərzində yazdıqlarınızın Mimio nun yaddaşında saxlamaq imkanı

· Lövhədəki görüntünün səslə birlikdə yaddaşa yazılması

· “İnteraktiv lövhənizin” cızılma və ya korlanma təhlükəsi yoxdur.

Təhsil və Mimio

Söylə ki, unudum.
Göstər ki, yadda saxlayım.
Qoy mən özüm fəaliyyətdə olum və öyrənim.
Konfutsi (551-479 e.ə)

Yeniliyi anlayaraq, köhnəni bəsləyən şəxs müəllim ola bilər.
Dərs hər bir müəllimin vizit kartıdır. Pedaqoji fəaliyyətimizdə rəhbər tutduğumuz humanistlik, demokratiklik, sərbəstlik və s.kimi prinsiplər içərisində interaktivliyi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Uzun müddət bu prinsipin reallaşması üçün uyğun vasitələr axtarırdım. Nəhayət MİMİO ilə tanış oldum! MİMİO təlim texnologiyalarının ən üstün cəhəti onun universal olmasıdır. İstifadəsi çox sadə olan alətlər toplusu müəllimin fəaliyyətini asanlaşdırır, imkanları genişləndirir, az vaxt ərzində daha çox və effektiv iş görülür. Dərsin tipindən asılı olmayaraq, istənilən məqamda, konkret vəziyyəti nəzərə alaraq, MİMİO qurğusundan istifadə etmək olar. Belə dərslər çox dinamik olur, şagirdlər səylə çalışırlar, məqsədə çatmaq üçün bilik və bacarıqlarını, yaradıcılıq qabiliyyətlərini fəallıqla nümayiş etdirirlər. İnteraktiv MİMİO qurğusu adi lövhəni «ağıllı lövhə» edir. MİMİO nəinki dərsin rasional təşkilidir, həm də pedaqoji və psixoloji məsələlərin həllidir. MİMİO öyrənmək, anlamaq və yaratmaq imkanı verən vasitədir.