ƏLAQƏ

 "Smart Technologies"
DYMO / Mimio şirkətinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi
Tel/Fax (012) 408 83 05
(055 / 070) 217 09 99
http://mimio.az  http://edu.mimio.az