Sona Talıbova

İnteraktiv təlim metodlarında mimio əvəzsizdir. Həm dərslər maraqlı alınır, həm də şagirdlər innovasiyadan həvəslənirlər. Bu yenilik şagirdlərdə dərslərə marağı artırır, hətta əvvəllər passiv olan şagirdlər də fəal olmağa çalışırlar

Müəllimlərin yaradıcılıq qabiıiyyətinin artırılmasında rolu olan mimio qurğusundan istifadə etməyi kolleqalarıma tövsiyə edirəm. Fikrimcə elm, bilik və bacarıqların inkişafında hər bir novatorluq alqışlanmalıdır.

Sona Talıbova,
225 saylı orta məktəbin müəllimi