Yusifova Gülnarə

İKT-nin tətbiqi təhsilin keyfiyyətinə və müasir dünyada tələb olunan biliklərə və bacarıqlara malik olan vətəndaşların formalaşmasına birbaşa təsir edir, keyfiyyətli təhsil almaq imkanı verır. İnanıram ki, ölkəmizin hər bir təhsil ocağında MİMİO-nun geniş tətbiqi və səmərəli istifadəsi nəticəsində informasiya cəmiyyətinin tələblərinə müvafiq yeni nəslin yetişdirilməsi yolunda böyük nailiyyətlər əldə olunacaq.

Yusifova Gülnarə,
225 saylı orta məktıbin müəllimi